ROK AKADEMICKI 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Specjalność/kierunek Wydziałowy opiekun praktyki Dyżur

Edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym, rok II i III

mgr Joanna Kawka-Wiączek

poniedziałek: 1130-1300,
ul. Gałczyńskiego 28, s. 224

Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym, rok II i III
Bezpieczeństwo wewnętrzne, rok III

dr Arkadiusz Lewandowski

czwartek: 1030-1130,
ul. Gałczyńskiego 28, s. 221

Praca socjalna, rok II i III
Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, rok I i II, (st. II stopnia)

mgr Monika Wolińska

czwartek: 1145- 1315,
ul. Gałczyńskiego 28, s. 212

Pedagogika sądowa z mediacją, rok II i III dr Agnieszka Rumianowska

czwartek: 1500-1630,
ul. Gałczyńskiego 28, s. 123

Edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne, rok I i II (st. II stopnia)

mgr Jacek Znyk

piątek: 1130-1300,
ul. Gałczyńskiego 28, s. 224

Filologia angielska (gr. nauczycielska),rok I, II i III (st. I i II stopnia)
Język angielski w turystyce i bizniesie (turystyka), rok III

mgr Danuta Pietrzak Środa: 1345-1515
ul. Gałczyńskiego 28, s. 230
Język angielski w turystyce i biznesie (biznes), rok III 
Język angielski w biznesie, II rok
mgr Zofia Rogoza

środa: 1145-1315,
ul. Gałczyńskiego 28, s. 230

Filologia angielska (gr. tłumaczeniowa), rok I, II
(st. I i II stopnia)
dr Izabela Lis-Lemańska wtorek: 1930- 2015, ul. Gałczyńskiego 28, s. 323 

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI

Specjalność/kierunek Wydziałowy opiekun praktyki Dyżur
Ekonomia, st. I stopnia mgr inż. Piotr Uździcki

Czwartek: 1315-1330
ul. Gałczyńskiego 28, s. 304

Ekonomia, st. II stopnia mgr inż. Agnieszka Wasilewska

czwartek: 945-1000, 1130-1145
Trzepowo, s. 3

Informatyka  mgr Katarzyna Racka poniedziałek: 945-1000,
wtorek: 1130-1145,
ul. Gałczyńskiego 28, p. 320 
© 2016 Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier. All Rights Reserved. Designed By Piotr Felczak