EGZAMIN TOEIC® 

Szanowni Państwo, 

Miło nam poinformować Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku  ma możliwość przeprowadzania egzaminu TOEIC®.  Otrzymaliśmy status Akredytowanego Ośrodka Egzaminacyjnego ETS GLOBAL. Certyfikat TOEIC® w sposób profesjonalny i precyzyjny opisuje posiadane umiejętności językowe, jest certyfikatem stworzonym na życzenie pracodawców i odpowiadającym na ich potrzeby weryfikacji umiejętności pracowników. Egzamin testuje kompetencje w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy. 

Kontakt:

Biuro Studencich Praktyk Zawodowych i Karier 
adres        Plac Dąbrowskiego 2, pokój B2

Telefon:     24 366 54 02 wew. 243/247
kom.          509 828 083
email:        certyfikatyjezykowe(at)pwszplock.pl 

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy na egzamin - plik pdf. 

Certyfikat TOEIC® to cenny dodatek do CV, przepustka do kariery zawodowej i otwartość na nowe perspektywy.  

Jeśli poszukujesz pracy, chcesz awansować, czy też pewnym krokiem wejść na rynek pracy, oto w czym TOEIC® może Ci pomóc:

  • ZNALEZIENIE DOBREJ PRACY – dodaj wynik TOEIC® do swojego CV, pokaż przyszłemu pracodawcy,  jak wiele umiesz
  • AWANS ZAWODOWY – odpowiednia znajomość języka angielskiego ułatwi Ci awans lub pozwoli uczestniczyć w projektach zagranicznych
  • ZALICZENIE EGZAMINU Z LEKTORATU – na wielu uczelniach, certyfikat TOEIC® z odpowiednim wynikiem jest równoważny z zaliczeniem egzaminu
  • MOTYWACJA – TOEIC® wytycza kierunek, potwierdza zdobytą na kursie wiedzę

 

 Informacje dodatkowe: 

O Educational Testing Service (ETS)

Educational Testing Service (ETS)  jest światowym liderem w tworzeniu standardów oceny kompetencji ze szczególnym przywiązaniem do jakości i przy użyciu najnowszych osiągnięć statystyki i psychometrii.
ETS zostało stworzone przez Henry'ego Chauncey, wizjonera, który wierzył, że poziom życia ludzkiego może zostać znacznie ulepszony pod warunkiem równego dostępu do edukacji na najwyższym poziomie.
Jako były asystent dziekana i przewodniczący komitetu ds. stypendiów na Harvard University, Chauncey upatrywał w ustandaryzowanym testowaniu kluczowy element budowania społeczeństwa opartego na umiejętnościach i wykształceniu; edukacja miała być dostępna dla wszystkich uzdolnionych zamiast ograniczona jedynie do klas uprzywilejowanych. Chauncey został także zainspirowany przez Rektora Harvard University James'a Conant'a, który w późnych 30-tych XX wieku proponował powołanie instytucji, która oddana badaniom i standardom w testowaniu mogła "wnieść fundamentalny wkład w postęp w edukacji w Stanach Zjednoczonych."
Realizacją tej wizji było stworzenie w 1947 roku, zarządzanej przez Henry'ego Chauncey organizacji ETS, wspieranej przez American Council on Education, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, oraz College Entrance Examination Board. Henry Chauncey przewodził ETS do roku 1970. Przez ten czas, stworzył szeroką gamę programów testowych skierowanych do studentów i osób pracujących.
Z wizji jednego człowieka, ETS stało się światowym liderem w testowaniu w środowisku akademickim i biznesowym.

O EGZAMINIE TOEIC® 

Egzamin TOEIC® każdego roku zdaje ponad  7 milionów kandydatów i jest to najczęściej uznawany certyfikat w międzynarodowym środowisku pracy - honoruje go ponad 14 000 organizacji na świecie. Test sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym i w codziennym życiu. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 2 godziny zegarowe.


Profesjonalne CV z TOEIC
®:   http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Oferta-ETS/Firmy-i-korporacje/Profesjonalne-CV-z-TOEIC-R

Darmowy test próbny TOEIC® Online Placement:   http://testujangielski.pl

Rodzina Certyfikatów TOEIC®  z języka angielskiego:

TOEIC® Listening and Reading:

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner /początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced /zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

TOEIC® Speaking and Writing:
Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner /początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced /zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.

The TOEIC®Bridge™ test:
Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner /początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy).  Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

Oceny kompetencji językowych w pracy, które wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym

Pytania testowe w egzaminie TOEIC® odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy. Raporty wyników zapewniają dokładny i czytelny feedback na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.

Wszystkie egzaminy z rodziny TOEIC® zostały przełożone w odniesieniu do poziomów skali CEFR, by pomóc kandydatom lepiej zinterpretować swój wynik.

Co więcej, ciągłe badania pozwalają zapewnić, że testy TOEIC® są precyzyjne oraz właściwe dla zmieniającego się światowego rynku pracy. TOEIC® nieustannie pomaga firmom zatrudniać, wybierać oraz awansować odpowiednich pracowników.

Więcej informacji o certyfikacie TOEIC®   http://www.etsglobal.org/Pl/Pol

 

© 2016 Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier. All Rights Reserved. Designed By Piotr Felczak